LXRY Water Villa Eco Resort 01


  Eco Resort Vinkeveense Plassen

  Inleiding

  Om het behoud van de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen ook in de toekomst te waarborgen zoekt Recreatieschap Midden Nederland ondernemers met `eilandgevoel`. Wij, ondernemers verenigd in Duurzaam Eiland Vinkeveen , voelen ons aangesproken.

  De zandeilanden vormen, samen met de vele legakkers, het hart van de Vinkeveense Plassen waar jaarlijks honderdduizenden mensen fantastisch recreëren. Duurzaam Eiland Vinkeveen (in vervolg DEV) zou het vreselijk jammer vinden als deze eilanden niet in goede staat gehandhaafd kunnen blijven. Bovendien zien wij mogelijkheden om met een voor Nederland uniek concept extra bezoekers aan te trekken en vast te houden.

  Daarom leggen we hierbij graag een concept visie neer waarbij het behoudt van de eilanden (nu en in de toekomst) en de publieke toegankelijkheid gegarandeerd zijn. Daarnaast biedt het plan volop kansen voor lokale ondernemers.

   

  Initiatiefnemers

  Duurzaam Eiland Vinkeveen wordt gedreven door ondernemers met enerzijds kennis, ervaring en netwerk van passief en zelfvoorzienend bouwen en anderzijds expertise in planontwikkeling voor duurzaamheid.

   

  Opgave

  De zandeilanden in de Vinkeveense Plassen hebben meerdere functies die ook in de toekomst gewaarborgd moeten blijven. De recreatiedruk neemt in de toekomst toe en het is verstandig deze toenemende druk in goede ‘duurzame’ banen te leiden.

  Het behoud van de openbare toegankelijkheid voor het grootste deel van de Vinkeveense Plassen speelt hierbij een belangrijke rol. Publiek toegankelijk is een belangrijke voorwaarde voor verdere commerciële ontwikkeling van deze eilanden.

   

  Conceptplan Eco Resort Vinkeveense Plassen

  Een van de zandeilanden (bijvoorbeeld eiland 3) vormt een unieke locatie voor de realisatie van een bescheiden, maar rendabel Eco Resort. Met de realisatie van dit Eco Resort Vinkeveense Plassen zien wij een mogelijkheid om de groeiende recreatie in het gebied op een duurzame manier op te vangen en in de hand te houden. Daarnaast kan het eiland in stand worden gehouden voor het publiek en bescherming van het land.

  Dankzij de ligging van de eilanden biedt een kort of langer verblijf in een van de huisjes in het Eco Resort de gasten een unieke ervaring. Recreatie met water aan je voeten en om je heen, rust en het weidse uitzicht: en dat alles midden in de Randstad!

  Genieten van de schoonheid van het leven en toch geen misbruik maken van je omgeving. Steeds meer mensen zijn zich bewust van hun eigen ecologische voetafdruk. Geen beslag leggen op de aarde en meebewegen met de energie die je zelf opwekt, is een manier van vakantie vieren die steeds meer mensen aanspreekt. Luxe recreatie is vanzelfsprekend, maar daar hoeft de natuur niet onder te lijden.

  Mogelijkheden voor realisatie biedt ieder eiland volop. Deels op het land, deels in het water, geheel in het water solitair of juist meerdere huisjes aan een enkele steiger-constructie. Deze invulling gaan we later bepalen.

  Alle huisjes worden uitsluitend met duurzame bouwmaterialen gebouwd en geheel zelfvoorzienend ingericht. Dat betekent onder meer dat de stroom afkomstig zal zijn van zonnepanelen waarbij de energie bewaard wordt in grote accu`s. Verwarming gaat via pellet kachels met een minimale CO2 uitstoot zodat ook in de winter gebruik van het resort kan worden gemaakt. Afvalwater gaat naar een septic tank en voor warm water bezit iedere unit een eigen zonneboiler systeem.

  De opslag van energie is daarnaast goed mogelijk via wko, warmte koude opslag, waarvoor de Vinkeveense Plassen geschikt zijn. Energie die vervolgens ook benut kan worden door bedrijven/particulieren in de omgeving.

  Met betrekking tot het duurzaam opwekken van energie en het bewaren hiervan, gaan de ontwikkelingen momenteel snel. Nieuwe en verbeterde technieken zien voortdurend het licht. Vooral de opslag van energie, los van het elektriciteitsnet, staat volop in de belangstelling. Op het moment van realisatie zal gekozen worden voor de meest geschikte methode.

  De energievoorziening van het Eco Resort zal uniek zijn, want off grid. Off grid betekent: los van het elektriciteitsnet, de waterleiding en de riolering. Realisatie off grid op een dergelijke schaal is uitstekend te realiseren.

   

  Restaurant

  Het eiland kan worden voorzien van een restaurant met terras aan het water (een co-project met lokale horeca) en een kleine winkel voor de boodschappen. Een elektrische watertaxi fungeert als veerdienst voor bezoekers van het eiland/restaurant en gasten van de huisjes. Gasten kunnen gebruik maken van de elektrische sloepen die bij de huisjes worden verhuurd.

   

  Duurzaam recreëren

  Een Eco Resort betekent niet alleen duurzaam bouwen maar ook duurzaam recreëren. De Vinkeveense Plassen vormen een uniek cultuur historisch gebied, grenzend aan een Natura 2000 terrein, te weten Botshol. Dit gebied geniet, terecht, Europese natuurbescherming.

  De Vinkeveense Plassen en met name het dichtst bij gelegen gedeelte fungeert als een beschermende bufferzone voor Botshol. Maar ook de rest van de Vinkeveense Plassen heeft een meer of mindere invloed op de natuurwaarden van Botshol en omgeving.

  Een Eco Resort staat voor duurzaamheid. Dat betekent voor DEV niet alleen duurzaam bouwen, maar ook duurzaam vakantie vieren. We besteden daarom veel aandacht aan de omgeving. We houden rekening met het milieu, de waterkwaliteit, de omgeving en de ligging midden in de Vinkeveense Plassen.

  Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in elektrisch vervoer en natuurwaarden op het eiland zelf.

  Het nog te ontwikkelen ontwerp zal daarom, wat ons betreft, moeten aansluiten bij bestaande bebouwing en volledig passen in de omgeving. Zo zijn de daken voorzien van groen (sedum).

  Deze manier van bouwen hoeft overigens geen fraaie en bijzondere architectuur en realisatie uit te sluiten. Wij streven naar een concept waarbij de Vinkeveense Plassen er in feite een extra attractie bij krijgen.

   

  Concepten

  Duurzaam bouwen mag zich verheugen in een toenemende populariteit, zowel bij bouwend Nederland, opdrachtgevers als eigenaars. Veel kennis en ervaring is al aanwezig.

  Voor de bouw van het Eco Resort maken we gebruik van bestaande bouwconcepten en ervaringen van anderen met duurzaam bouwen. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het

  Vitality Buiding Concept, ontwikkeld door een van de initiatiefnemers van dit Eco Resort. Het Vitality Building Concept gaat uit van mens- en omgevingsvriendelijk bouwen tot in de kleinste details.

   

  Publiek toegankelijk

  Een belangrijke voorwaarden voor DEV is de publieke toegankelijkheid van de locatie. Strandjes en aanlegsteigers voor dagrecreanten blijven op het eiland mogelijk. Het restaurant en de winkel zijn uiteraard voor iedereen toegankelijk.

   

  Lokale ondernemers

  Samenwerking met lokale ondernemers is een van de belangrijkste voorwaarden voor realisatie en exploitatie. Rond de Vinkeveense Plassen is meer dan voldoende potentie aanwezig om ontwerp (bebouwing, landschap), exploitatie en onderhoud te kunnen realiseren.

   

  Oriëntatie op de markt

  Eco Resort Vinkeveense Plassen richt zich op de recreant die natuur, rust, ruimte èn luxe waardeert en zoekt. Het onderzoeksrapport Ontwikkeling vrijetijdseconomie Vinkeveense

  Plassen in opdracht van de gemeente De Ronde Venen ziet een toenemende belangstelling voor verblijfsrecreatie en een ontbreken van de mogelijkheden hiertoe. Een optie is uiteraard het aanbod in diverse prijsklassen aan te bieden.

  Daarnaast zal het Eco Resort een voorbeeld functie ontwikkelen voor duurzaam en ecologische bouwen en recreëren. Ook deze markt zal in toenemende mate interesse hebben.

   

  Welk eiland?

  Eiland 3 is een optie en biedt voldoende mogelijkheden een rendabel Eco Resort te realiseren. Maar ieder eiland is mogelijk.

   

  Aansluiting op conclusie bestaande onderzoeken

  In opdracht van de gemeente De Ronde Venen is in het kader van de herziening van het huidige bestemmingsplan de Notitie reikwijdte en detailniveau Plassengebied opgesteld. In deze notitie wordt voor de zandeilanden de mogelijkheid voor verblijfsrecreatie open gehouden.

   

  Samenwerking

  Het ontwikkelingsproject zal samen met investeerders en mogelijk toekomstige eigenaars worden ontwikkeld. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd.

  In dit project werken we samen met onder andere:

  • Energieadvies WijWonenDuurzaam
  • Architect Roland Borst, Studio 110 Architectuur
  • Sander Lap, Lap Landscape + Urban Design
  • Marc Heesterbeek, LXRY Watervilla`s

   

  Participatie

  DEV hecht grote waarde aan participatie en inspraak van betrokkenen. Graag leggen we de plannen van het Eco Resort dan ook voor aan lokale ondernemers, gebruikers van de plas, natuurorganisaties etc. Door met elkaar na te denken over ontwerp, ligging en omgeving wordt het Eco Resort een voor iedereen waardevolle toevoeging aan de Plassen.